THE LAND DOWN UNDER

"You will never know, until you go"
 
 
Att resa är livet - så varför vänta? Det är mitt motto.
 
Idag drömmer jag mig bort till Australien igen. Ett land som ett halvår varit mitt hem och som direkt stal mitt hjärta. Om ni någon gång funderar på att resa till andra sidan jorden, så kan jag varmt rekommendera fantastiska Aussie. Trots att vi bodde där i ett halvår så finns det fortfarande mycket kvar att se och jag känner att det börjar vara dags igen. Det är trots allt snart 5 år sedan sist (What!?).
 
 
Nästa gång blir det nog att flyga till Sydney/Brisbane/Melbourne för att turista lite och sedan flyga vidare till Perth för att hyra bil och utforska västkusten ända till tropiska Darwin och Kakadu National Park. 
 
 
Det jag vill göra mer nästa gång är att hike:a mer, inte skippa områden (för man ångrar det sedan), besöka fler nationalparker och ta vara på tiden bättre.
 
Tror jag låter bilderna tala för sig själva nu.
 
Australia - Australien - Darwin - Perth - backpackin' - backpacking - backpacking in Australia - travel - travel tips

VACAY MODE

Instagram: emmys.life
 
Hej! Lite ironiskt att jag åkte på en veckas semester efter att ha kickat igång bloggen igen, men ja det är sant. Det blev en ganska spontan resa, men den behövdes verkligen. Jag njöt av värmen, solen, naturen, stämningen, friheten och mitt fina sällskap. ♥
 
Vi kopplade av, åt god mat och solade dagarna i ända - en riktig semester med andra ord! En sån som jag egentligen inte är van med, eftersom jag oftast väljer äventyr framför semester. En kombination vore väl det bästa. Har jag förresten berättat för er att jag spenderade 2 veckor i Norge i somras? Ja, vi var på bilsemester. Kanske ni skulle uppskatta ett inlägg om det? Hur planeringen gick, hur vi sov, vilka ställen vi besökte och så vidare. Kommentera gärna ifall ni vill att jag gör ett sådant inlägg. Kram!
resor - travel - vacation - vacay mode

THE ULTIMATE INTERRAIL GUIDE

- How to plan an InterRail trip -
 
I made an InterRail trip last spring and I felt that I wanted to do an InterRail guide to you.
Photos from the trip can be found in the category "InterRail in Europe".
 
I N T E R R A I L
Läs in dig på vad som menas med InterRail och bekanta dig med hur systemet fungerar. Personligen kan jag säga att det fungerar på ett väldigt enkelt sätt, eftersom vi aldrig hade något problem. Du fyller helt enkelt i din biljett vart du vill resa när du stiger på tåget. Om du måste uppvisa biljett så visar du din InterRail biljett och då ska allt färdigt vara ifyllt - datum, varifrån du har åkt, vart du ska åka och tid.
 
 
L A D D A   N E R   A P P E N
Den ultimata InterRail appen är nog Rail Planner Eurail/InterRail som på Google Play hittas här. Den hjälpte oss när vi behövde hjälp och den fungerar även offline, d.v.s. du då inte har något nät. I appen kan man se alla tågtidtabeller, kostnadsfria tåg och nattåg. Jag tog aldrig något nattåg, men mina vänner hann göra det före jag anlände, men det är inget de rekommenderar. En fördel är dock att du sparar in en dag genom att färdas på natten när du ändå ska sova.
 
You can also find free maps in every hostel in Europe
 
B I L J E T T E R
Dags att välja hurdana biljetter du vill ha. Vi valde "Global Pass" biljetterna eftersom de, just när vi skulle köpa dem, råkade vara på specialpris. Dessutom skulle vi ha alla möjligheter i världen att besöka vilka länder vi ville. Vi kunde lätt ändra och ångra oss gällande tidtabell och länder att besöka eftersom Global Pass tillåter dig att besöka hur många länder som helst. Man kan välja mellan 15 dagar, 22 dagar och 1 månad. Den andra biljetten som man kan köpa är "One Country Pass" och den innebär att man endast reser inom ett och samma land - t.ex. Italien. I biljetterna ingår även några båt rutter, t.ex. Italien - Grekland. Biljetterna köper man enkelt via VR. Ni kan även läsa mera om biljetterna HÄR.
 
 
P L A N E R A
Att planera sin resa är nog den viktigaste punkten. Fundera hur många länder du vill se och hur många dagar du ha till förfogande. Själv hann jag besöka 7 länder på 15 dagar och jag skulle nog säga att 1-2 dagar räcker för en stad. En del städer vill man förstås vara längre i, men man hinner kort och gott se allt vad staden har att erbjuda på en dag om man så vill. Vi valde att stanna längre i Rimini, Venedig, Budapest, Prag och Köpenhamn. Vår tidsplan såg alltså ut såhär (blev inget Rom för vi hittade inget hostel):
B O K A
Före ni beger er ut i Europa så kan ni passa på att boka eventuella flyg, hostel och tåg. Innan jag började vår resa så bokade jag flyg till Milano samt en hotellnatt för att ha en plats att bo på när vi anlände dit. Om ni reser till ett ställe där ni inte tänker sova er första natt - boka nattåg till den natten. Det gäller att alltid tänka imorgon. Vad gör vi imorgon? Vi bokade alltid hostel dagen innan för att vara säkra på att vi hade någonstans att ta vägen när vi anlände till en ny stad. Bokningen skedde oftast på det dåvarande hostellets nät.
 
 
P A C K N I N G
Fundera över din packning. Hur mycket vill du ta med och hurdan ryggsäck vill du ha? Tänk på att du skall bära din packning vart ni än går. Min ryggsäck (som syns till vänster i bilden) var 60 L. Mina kompisars ryggsäckar var 55 L, 60 L och 75 L. Tänk även två gånger om du verkligen behöver ta med t.ex. datorn. Hostel är inte så säkra platser och ni kan bli tvugna att dela rum med andra opålitliga personer. Du skall alltid ha på dig det viktigaste (pengar, pass, biljett) vart du än går, därav kan det vara bra att skaffa sig en sånhär runt halsen:
 
 
K Ö P
Har allt gått enligt planera? Gå till VR och köp biljetterna! Och kom ihåg att visa studiekortet ifall ni har ett sådant. På VR måste ni bestämma datumet då er resa ska börja och ni får köpa era biljetter max 11 månader på förhand. Ni betalar biljetterna på plats och jag rekommenderar att ni betalar kontant för VRs kortläsare fungerade väldigt dåligt då vi var där och köpte biljetterna, vilket gjorde att det dröjde flera timmar.
 
 
L O N E L Y   P L A N E T
Skaffa en Lonely Planet bok som handlar om Europa. Den hjälpte oss några gånger! I boken hittar man bland annat tips och trix, boendehjälp, sevärdheter och information om olika städer. Ni hittar boken här (affiliate).
 
 
H I T   T H E    R A I L S 
Då dagen D är kommen är det bara att ge sig ut på äventyr med ett gott humör. Njut, ha roligt och upplev en av de bästa resorna i ditt liv. Jag lovar att det blir ett minne för livet och du kommer inte att ångra dig. Jag skulle lätt kunna åka ut på InterRail igen, men nästa gång vill jag se mer av Västeuropa. Ta med kameran och ta mycket kort!
 
 

 
I N T E R R A I L
Read about what InterRail means and familiarize yourself with how the system works. Personally, I can say that it works in a very simple way, because we never had any problems. You simply fill in your ticket where you want to travel when you board the train. If you must show a ticket you easily show your InterRail ticket which is already filled in - the date, location, your destination and timetable.
 
D O W N L O A D   T H E   A P P
The ultimate InterRail app is Rail Planner Eurail / InterRail which can be found here on Google Play. It helped us when we needed help, and it also works offline, i.e. if you do not have any network. In the app you can see all the train schedules, free trains and night trains. I never took any night trains, but my friends managed to do it before I arrived, but this is nothing they recommend. One advantage is that you save a day by traveling at night while you're sleeping.
 
T I C K E T S
Time to choose what kind of ticket you want. We chose the "Global Pass" tickets because they were at a special price when we bought them. Moreover, we would have all the chances in the world to visit the countries we wanted. We could easily change the timetable and countries to visit as Global Pass allows you to visit how many countries you want. You can choose between 15 days, 22 days and one month. The other ticket that you can buy is the "One Country Pass" and it means you only travel within one country only - for example Italy. The tickets also include some boat routes, for example from Italy to Greece. You can easily buy tickets through VR. You can also read more about InterRail tickets HERE.
 
P L A N 
To plan your trip is probably the most important part. Think about how many countries you want to visit and how many days you have available. I visited seven countries in 15 days and I'd say 1-2 days is enough for a city. Some cities need more days, but there is a possibility to see all that the city has to offer in one day if you like. We chose to stay longer in Rimini, Venice, Budapest, Prague and Copenhagen. Our schedule looked like this (we didn't visit Rome, because we didn't find any hostel):
B O O K
Before you enter Europe you should take the opportunity to book flights, hostels and trains. Before I started our trip I booked a flight and one hostel night in Milan. If you are traveling to a place where you do not intend to spend your first night - book night trains for the night. You're always going to think about tomorrow. What do we do tomorrow? We always booked our hostel the day before to be sure that we had somewhere to go when we arrived in a new city. The reservation was done mostly on the former hostel's network.
 
P A C K I N G
Consider your packing. How much do you take with you and what kind of bag do you have? Remember that you're going to wear your bag wherever you go. My backpack (shown to the left in the picture) was 60 L. My friends' backpacks was 55 L, 60 L and 75 L. Consider even twice if you really need to bring your computer. Hostel is not a safe place and you may be forced to share rooms with other unreliable people. You should always wear the most important thing (money, passport, ticket) on wherever you go, hence it can be helpful to get one of these around your neck:
 
 
B U Y
If everything is OK - go to VR and purchase your tickets! And remember to show your student card if you have one. When purchasing tickets you must determine the date on which your trip will begin. And remember that you can buy your tickets only 11 months before the journey will start. You pay for the tickets at VR and I recommend that you pay with cash because VR's card reader didn't worked that good when we were there and bought the tickets. It took several hours because of this.
 
L O N E L Y   P L A N E T
Get a Lonely Planet book about Europe. It helped us a few times! In the book you will find tips and tricks, hostel assistance, attractions and information about different cities. You can find the book here (affiliate).
 
H I T   T H E    R A I L S 
When the D-Day has come - enter Europe in a good mood. Be happy, enjoy, have fun and experience one of the best trips of your life. I promise it will be a memory for life and you will not regret it. I could easily go on InterRail again, but next time I want to see more of Western Europe. Bring your camera and take lots of photos!
 
 
P.S. I'll post another blogpost about some cities and hostels soon. Stay tuned!
InterRail - InterRail guide - Interrail Global Pass - The ultimate InterRail guide - interrailing in Europe - resemål - resetips - travel - travel tips
4