THE ULTIMATE INTERRAIL GUIDE

- How to plan an InterRail trip -
 
I made an InterRail trip last spring and I felt that I wanted to do an InterRail guide to you.
Photos from the trip can be found in the category "InterRail in Europe".
 
I N T E R R A I L
Läs in dig på vad som menas med InterRail och bekanta dig med hur systemet fungerar. Personligen kan jag säga att det fungerar på ett väldigt enkelt sätt, eftersom vi aldrig hade något problem. Du fyller helt enkelt i din biljett vart du vill resa när du stiger på tåget. Om du måste uppvisa biljett så visar du din InterRail biljett och då ska allt färdigt vara ifyllt - datum, varifrån du har åkt, vart du ska åka och tid.
 
 
L A D D A   N E R   A P P E N
Den ultimata InterRail appen är nog Rail Planner Eurail/InterRail som på Google Play hittas här. Den hjälpte oss när vi behövde hjälp och den fungerar även offline, d.v.s. du då inte har något nät. I appen kan man se alla tågtidtabeller, kostnadsfria tåg och nattåg. Jag tog aldrig något nattåg, men mina vänner hann göra det före jag anlände, men det är inget de rekommenderar. En fördel är dock att du sparar in en dag genom att färdas på natten när du ändå ska sova.
 
You can also find free maps in every hostel in Europe
 
B I L J E T T E R
Dags att välja hurdana biljetter du vill ha. Vi valde "Global Pass" biljetterna eftersom de, just när vi skulle köpa dem, råkade vara på specialpris. Dessutom skulle vi ha alla möjligheter i världen att besöka vilka länder vi ville. Vi kunde lätt ändra och ångra oss gällande tidtabell och länder att besöka eftersom Global Pass tillåter dig att besöka hur många länder som helst. Man kan välja mellan 15 dagar, 22 dagar och 1 månad. Den andra biljetten som man kan köpa är "One Country Pass" och den innebär att man endast reser inom ett och samma land - t.ex. Italien. I biljetterna ingår även några båt rutter, t.ex. Italien - Grekland. Biljetterna köper man enkelt via VR. Ni kan även läsa mera om biljetterna HÄR.
 
 
P L A N E R A
Att planera sin resa är nog den viktigaste punkten. Fundera hur många länder du vill se och hur många dagar du ha till förfogande. Själv hann jag besöka 7 länder på 15 dagar och jag skulle nog säga att 1-2 dagar räcker för en stad. En del städer vill man förstås vara längre i, men man hinner kort och gott se allt vad staden har att erbjuda på en dag om man så vill. Vi valde att stanna längre i Rimini, Venedig, Budapest, Prag och Köpenhamn. Vår tidsplan såg alltså ut såhär (blev inget Rom för vi hittade inget hostel):
B O K A
Före ni beger er ut i Europa så kan ni passa på att boka eventuella flyg, hostel och tåg. Innan jag började vår resa så bokade jag flyg till Milano samt en hotellnatt för att ha en plats att bo på när vi anlände dit. Om ni reser till ett ställe där ni inte tänker sova er första natt - boka nattåg till den natten. Det gäller att alltid tänka imorgon. Vad gör vi imorgon? Vi bokade alltid hostel dagen innan för att vara säkra på att vi hade någonstans att ta vägen när vi anlände till en ny stad. Bokningen skedde oftast på det dåvarande hostellets nät.
 
 
P A C K N I N G
Fundera över din packning. Hur mycket vill du ta med och hurdan ryggsäck vill du ha? Tänk på att du skall bära din packning vart ni än går. Min ryggsäck (som syns till vänster i bilden) var 60 L. Mina kompisars ryggsäckar var 55 L, 60 L och 75 L. Tänk även två gånger om du verkligen behöver ta med t.ex. datorn. Hostel är inte så säkra platser och ni kan bli tvugna att dela rum med andra opålitliga personer. Du skall alltid ha på dig det viktigaste (pengar, pass, biljett) vart du än går, därav kan det vara bra att skaffa sig en sånhär runt halsen:
 
 
K Ö P
Har allt gått enligt planera? Gå till VR och köp biljetterna! Och kom ihåg att visa studiekortet ifall ni har ett sådant. På VR måste ni bestämma datumet då er resa ska börja och ni får köpa era biljetter max 11 månader på förhand. Ni betalar biljetterna på plats och jag rekommenderar att ni betalar kontant för VRs kortläsare fungerade väldigt dåligt då vi var där och köpte biljetterna, vilket gjorde att det dröjde flera timmar.
 
 
L O N E L Y   P L A N E T
Skaffa en Lonely Planet bok som handlar om Europa. Den hjälpte oss några gånger! I boken hittar man bland annat tips och trix, boendehjälp, sevärdheter och information om olika städer. Ni hittar boken här (affiliate).
 
 
H I T   T H E    R A I L S 
Då dagen D är kommen är det bara att ge sig ut på äventyr med ett gott humör. Njut, ha roligt och upplev en av de bästa resorna i ditt liv. Jag lovar att det blir ett minne för livet och du kommer inte att ångra dig. Jag skulle lätt kunna åka ut på InterRail igen, men nästa gång vill jag se mer av Västeuropa. Ta med kameran och ta mycket kort!
 
 

 
I N T E R R A I L
Read about what InterRail means and familiarize yourself with how the system works. Personally, I can say that it works in a very simple way, because we never had any problems. You simply fill in your ticket where you want to travel when you board the train. If you must show a ticket you easily show your InterRail ticket which is already filled in - the date, location, your destination and timetable.
 
D O W N L O A D   T H E   A P P
The ultimate InterRail app is Rail Planner Eurail / InterRail which can be found here on Google Play. It helped us when we needed help, and it also works offline, i.e. if you do not have any network. In the app you can see all the train schedules, free trains and night trains. I never took any night trains, but my friends managed to do it before I arrived, but this is nothing they recommend. One advantage is that you save a day by traveling at night while you're sleeping.
 
T I C K E T S
Time to choose what kind of ticket you want. We chose the "Global Pass" tickets because they were at a special price when we bought them. Moreover, we would have all the chances in the world to visit the countries we wanted. We could easily change the timetable and countries to visit as Global Pass allows you to visit how many countries you want. You can choose between 15 days, 22 days and one month. The other ticket that you can buy is the "One Country Pass" and it means you only travel within one country only - for example Italy. The tickets also include some boat routes, for example from Italy to Greece. You can easily buy tickets through VR. You can also read more about InterRail tickets HERE.
 
P L A N 
To plan your trip is probably the most important part. Think about how many countries you want to visit and how many days you have available. I visited seven countries in 15 days and I'd say 1-2 days is enough for a city. Some cities need more days, but there is a possibility to see all that the city has to offer in one day if you like. We chose to stay longer in Rimini, Venice, Budapest, Prague and Copenhagen. Our schedule looked like this (we didn't visit Rome, because we didn't find any hostel):
B O O K
Before you enter Europe you should take the opportunity to book flights, hostels and trains. Before I started our trip I booked a flight and one hostel night in Milan. If you are traveling to a place where you do not intend to spend your first night - book night trains for the night. You're always going to think about tomorrow. What do we do tomorrow? We always booked our hostel the day before to be sure that we had somewhere to go when we arrived in a new city. The reservation was done mostly on the former hostel's network.
 
P A C K I N G
Consider your packing. How much do you take with you and what kind of bag do you have? Remember that you're going to wear your bag wherever you go. My backpack (shown to the left in the picture) was 60 L. My friends' backpacks was 55 L, 60 L and 75 L. Consider even twice if you really need to bring your computer. Hostel is not a safe place and you may be forced to share rooms with other unreliable people. You should always wear the most important thing (money, passport, ticket) on wherever you go, hence it can be helpful to get one of these around your neck:
 
 
B U Y
If everything is OK - go to VR and purchase your tickets! And remember to show your student card if you have one. When purchasing tickets you must determine the date on which your trip will begin. And remember that you can buy your tickets only 11 months before the journey will start. You pay for the tickets at VR and I recommend that you pay with cash because VR's card reader didn't worked that good when we were there and bought the tickets. It took several hours because of this.
 
L O N E L Y   P L A N E T
Get a Lonely Planet book about Europe. It helped us a few times! In the book you will find tips and tricks, hostel assistance, attractions and information about different cities. You can find the book here (affiliate).
 
H I T   T H E    R A I L S 
When the D-Day has come - enter Europe in a good mood. Be happy, enjoy, have fun and experience one of the best trips of your life. I promise it will be a memory for life and you will not regret it. I could easily go on InterRail again, but next time I want to see more of Western Europe. Bring your camera and take lots of photos!
 
 
P.S. I'll post another blogpost about some cities and hostels soon. Stay tuned!
InterRail - InterRail guide - Interrail Global Pass - The ultimate InterRail guide - interrailing in Europe - resemål - resetips - travel - travel tips
4

INTERRAIL: BUDAPEST

Iiiih! Resfeber för flera! Imorgon åker vi ner till Helsingfors och på fredag flyger vi till BerlinOm ni har några tips om staden, dess sevärdheter, butiker, marknader och så vidare så får ni gärna kommentera och ge tips.
 // Iiiih! I'm having travel fever! Tomorrow we'll go down to Helsinki by bus and on Friday we're going to fly to Berlin. If you have some tips about the city, its attractions, shops, markets and so on, you are welcome to comment and give advices.


 
Sitter som bäst och blickar tillbaka på vår interrail resa och känner att jag absolut måste tipsa er om staden Budapest. Budapest är en otroligt fin stad som vi nordbor inte vet så mycket om. Jag visste iallafall ingenting om staden före jag besökte den. Dessutom finns det förmånliga hostel att bo på och det är väldigt billigt att leva. Vi bodde på Adagio Hostel och det kostade ca 21 € för två nätter. Hur billigt? Vårt rum var mysigt och inrett med IKEA möbler och vi hade ju en fantastisk utsikt. Dessutom bodde vi mitt in i staden.
 

// I'm sitting here looking back on our interrail trip, and I feel that I absolutely must tell you about Budapest. Budapest is an incredible city that we northerners don't know that much about. I knew almost nothing about the city before I visited it. Moreover, there are affordable hostels to stay at and it's very cheap to live there. We stayed at the Adagio Hostel and it cost around 21 € for two nights. How cheap? Our room was cozy and furnished with IKEA furniture and we had a really great view. In addition, we lived in the middle of the city.
 
We lived on Andrássy út, which is a boulevard in Budapest with very nice shopping.
 

Our hostel is on the second floor


The balcony. Like I said - a very nice view
 

We slept in a mixed bedroom for 6 persons. Luckily we didn't got a sixth guest in our room.

The view from our hostelwindow
 
 
 
Staden hade mycket att erbjuda såsom fina byggnader, sevärdheter och broar och när vi snackar att turista (vi gick 15 km en av dagarna) så är Budapest helt rätt. När vi var där gick vi nämligen från Buda till Pest (två skilda statsdelar) för att turista och vi tänkte dessutom besöka ett av deras badställen som fanns påvägen - nämligen Palatinus. När vi väl kom fram, var det dock stängt. Gissa om vi var besvikna?
 

// The town had plenty to offer - like fine buildings, tourist attractions and bridges and when we're talking to tourist (we went atleast 15 kilometers one of the days we were there) Budapest is absolutely the right thing. When we were there we went from Buda to Pest (two separate districts) for tourism and we also thought to visit one of their bathing areas that were whilst on our way - namely Palatinus. Once we arrived - it was closed. Guess if we were disappointed?
 

Disappointed girls outside Palatinus, yepp.

 
Om du söker fest och party så är staden ett utmärkt alternativ även där. Vi hann besöka två klubbar under vår vistelse, men den jag skulle rekommendera mest är absolut Szimpla som är en cool bar/pub med bra musik och otroligt cool inredning. Du hittar allt från gamla bilar till gamla frisörstolar och apparater där. Check bara in den här eller den här bilden. Jag lovar, ni blir inte besvikna.
 

// If you are looking for party this city is a great option too. We had time to visit two clubs during our stay, but I would really recommend Szimpla which is a cool bar/pub with good music and incredibly cool interior. You'll find everything from old cars to old hairdressing equipment there. Just check out this and this picture. I promise, you will not be disappointed.
 


Europa är verkligen en plats som är värd att utforskas och jag kan varmt rekommendera InterRail.
Skulle lätt kunna dra ut på en interrail-trip nästa år igen, men då blir det västkusten.
// Europe is certainly a place that is worth to be explored and I can warmly recommend InterRail.
I could easily book an InterRail trip again next year, but then it would be time for the West coast.
 D I D   Y O U   L I K E   M Y   T R A V E L   T I P S ?
... and has anyone of you been to Budapest?
Adagio Hotels - Buda - Budapest - Europa - Eurotrip - InterRail - Interrail Global Pass - Pest - Szimpla - interrailing in Europe - resemål - resetips - resor - travel - travel tips - travelling - travels - tågluffa
2

INTERRAIL - ITALY

The gang! Tyvärr var det många som tog kort på oss som inte förstod att fokusera.
 
Mellan den 6 - 22 maj interrailade jag tillsammans med några andra vänner i Europa. Vi besökte sammanlagt 7 olika länder på 15 dagar, varav det ena landet var Italien. Jag har valt att dela upp tågluffandet i mindre delar och endast visa några bilder, för jag tror ingen av er orkar se 1300 bilder.
 
Först ut är som sagt Italien, ett fantastiskt land som har väldigt mycket fint att erbjuda och vackra landskap. Vi besökte Milano, La Spezia, Pisa, Rimini och Venedig.
 
English version down below ↓
 
Milano. En modestad där det kryllar av shopping, och inte mycket mera än så. Jag rekommenderar Milano om man vill åka på shoppingsemester, men personligen anser jag att det finns bättre städer att shoppa i såsom London och Paris.
 
Tung packning - både fram och bak

 
Vi bodde på hostellet Euro Inn Bed & Breakfast som kostade 13 €/natt - väldigt förmånligt och fräscht. Hostellet låg dock några metrostationer bort, men det gick hur bra som helst.
 
 
 
La Spezia. Den här staden hade jag inte hört mycket om förrän min kompis påpekade att vi måste åka hit under vårt tågluffande - sagt och gjort! 
 
Förbereder oss inför bergsvandringen

Varmt var det minsann! 2 h vandring, 30 grader och 15 kg på ryggen, det ni.
 
 Äntligen framme vid slutdestinationen. Lycka att se den här utsikten!
 
La Spezia är en otroligt vacker plats och bjuder på både berg, dalar, stränder och hav. För oss blev det endast en dags utflykt hit, men vi hann med både en spontan bergsvandring och gudomlig skaldjurspasta. 
 
 
Pisa. Vi anlände till Pisa på kvällen och det tog över en timme för oss att hitta vårt hostell. På Hostelworld hette hostellet Backpackers Pisa, men det visade sig att hostellets namn ändrades lite nu som då eftersom recensionerna inte var så bra. När vi äntligen fann vägen anlände vi till ett väldigt sunkigt hostell (läs: egnahemshus) med en alkoholpåverkad receptionist, otvättade lakan och en toalett fylld av fimpar för att ge några exempel. Nåväl, vi överlevde och bestämde oss för att inte bo på ett hostell som endast kostade 7 €/natt mera. (OBS! BOKA INTE IN ER PÅ BACKPACKERS PISA)
 
Tråkig stad va?
 

Typ det enda positiva med Pisa: Vi fann denna goding!

Vi åkte till Pisa endast för att få se den kända sevärdheten, det lutande tornet i Pisa. Jag har tyvärr inte så mycket mer att säga om Pisa. Vi fotograferade tornet på 5 minuter och fnissade lite åt alla turister, som var helt galna i sevärdheten, innan vi begav oss till en uteservering. Staden var  allmänt tråkig och trist så vi satte oss ner på den enda gräsplätten vi såg i hela staden innan tåget åkte mot Rimini.
 
Vi åt gott i tåget påväg mot Rimini! Italien kan det här med parmaskinka och prosciutto.
 
Rimini. En väldigt mysig turistort med fina gator och fina stränder. Vi bodde på Sunflower City Hostel, som var ett riktigt fint hostell med inkluderad frukost, för endast 13 €/natt. Dessutom låg hostellet bara några hundra meter från stranden. Gissa var vi låg i 5 h en solig dag?
 
Spelade ofta kort i tåget. Har tyvärr inte så mycket bilder från Rimini.
 
Venedig. Wow, vilken stad. Jag har alltid velat se och tycker att man ska se den här unika staden någon gång i sitt liv. Här bodde vi på tågluffandets dyraste hostell, som dessutom fanns utanför stan. Det kostade 26 €/natt och det är ju inte heller så farligt dyrt, men efter att ha vant sig med 7-13 € per natt så blir man lite snål. Nåja, staden var otroligt fin, men såklart var gatorna fulla av turister vilket är ett litet minus. Har hört att många har tyckt att Venedig varit en smutsig stad, men det skulle inte jag säga. Det enda som skulle kunna kallas smutsigt är vattnet som rinner genom staden.
 
26 € hostellet i Venedig
 
Soligt väder, som alltid i Italien. Vi hade sol varenda dag.
 
Gudomlig italiensk pizza
 
Solfjädrar - 5 € för två stycken

Att åka gondol kostade 100 €, så vi skippade det. Vi strosade runt på gatorna istället.
 
Vi hittade ett fantastiskt drink och smoothie ställe. Snälla kan någon öppna ett liknande i Vasa?
 

// Between the 6 to 22th of May I went interrailing in Europe with some other friends. We visited 7 different countries in 15 days, of which one country was Italy. I have chosen to show you some pictures from the InterRail trip in different parts, because I think none of you bothered see 1300 photos.

First out is Italy - a great country that has very much to offer and beautiful landscapes. We visited Milan, La Spezia, Pisa, Rimini and Venice.
 
Milan. A fashionable city where it is teeming with shopping, and not much more than that. I recommend Milan if you want to go on shopping holiday, but I personally think that there are better cities to shop in such as London and Paris. We stayed at the hostel Euro Inn Bed & Breakfast, which cost 13 €/night - very affordable and fresh. The hostel was, however, a few metro stops away, but that was not a problem.
 
La Spezia. I had not heard much about this city until my friend pointed out that we have to go there during our InterRail trip. La Spezia is an incredibly beautiful place and offers both mountains, valleys, beaches and sea. For us it was only a daytour, but we managed with both a spontaneous mountain hiking and divine seafood pasta.
 
Pisa. We arrived in Pisa at night and it took over an hour for us to find our hostel. On Hostelworld called the hostel Backpackers Pisa, but it turned out that the hostel vessel's name was changed a little now and then because the reviews weren't so good. When we finally found the way, we arrived at a very trashy hostel (read: private house), with a drunk receptionist and a toilet full of cigarette butts for example. Well, we survived and decided not to stay in a hostel which only cost 7 €/ night ever again. (DO NOT BOOK A ROOM AT BACKPACKERS PISA).
 
We went to Pisa, only to see the famous attraction, the Leaning Tower of Pisa. Unfortunately I have not much more to say about Pisa. We photographed the tower in 5 minutes and giggled to all the tourists, who were completely crazy about the attraction, before we went to an outdoor terrace. The city was generally dull and boring so we sat down on the only grass platelet we saw in the whole city before the train went against Rimini.
 
Rimini. A very cozy tourist resort with nice streets and fine beaches. We stayed at Sunflower City Hostel, which was a really nice hostel with included breakfast, for only 13 €/night. Additionally, the hostel was just a few hundred meters from the beach. Guess were we lay for 5 hours on this sunny day?
 
Venice. Wow, what a city. I have always wanted to see, and think you should see this unique town sometimes in your lives. Here we stayed at our InterRail's most expensive hostel, which also were located out of town. It cost 26 €/night and that's not so expensive, but when you've paid 7-13 € per night you become a bit stingy. Well, the city was incredible, but of course the streets were full of tourists, which is a minus. I have heard that many have thought that Venice was a dirty city, but I would not say that. The only thing that could be called dirty was the water that flows through the city.

Europa - Eurotrip - InterRail - Interrail Global Pass - Italien - Italy - La Spezia - Lutande tornet i Pisa - Milan - Milano - Rimini - Venedig - Venice - hostelworld - interrailing in Europe - travel - travels
4