THE ULTIMATE VOLUME GUIDE - PART I

- What to use to get some volume -
 
 Photos by: Philip Södergran
 
 
Som ni ser på håret så är dessa bilder tagna för en tid sedan, då jag fortfarande var brunett och hade längre hår. Att skapa volym är inte alltid det enklaste när man har långt hår, så därför tänkte jag dela med mig utav mina bästa tips. Det gäller nämligen att bygga och jobba upp volymen på rätt sätt.
 
Jag har valt att dela upp den här guiden i två olika delar för att ni enkelt ska kunna få en överblick. Del 1 handlar om produkterna och deras funktion, medan del 2 handlar om hur man använder produkterna samt en "steg-för-steg"-guide. Del 2 kommer upp imorgon, så kika in även då om ni blev nyfikna på produkterna.


Här är produkterna jag har använt och rekommenderar:
// Here are the products I use and recommend:

(English text down below ↓ )

 
1. HERE // 2. HERE // 3. HERE // 4. HERE // 5. HERE // 6. HERE // 7. HERE // 8. HERE


_______________________________________________________________

Kom ihåg! När man vill skapa volym så krävs det tre saker: 
En bra klippning, rätt produkter och värme.

_______________________________________________________________
 
 
1. Kevin Murphy Anti Gravity är en oljefri lotion som appliceras i handukstorkat hår innan värmestyling. Tillsammans med värme skapas en långverkande formula som kontrollerar flygit hår och ger en voluminös känsla samt en perfekt finish. Det gäller att jobba in produkten väl med hjälp av volymborste och fön. Kom ihåg att alla volymprodukter som ska appliceras i fuktigt hår måste aktiveras med värme.
 
2. Moroccanoil är en väldoftande olja som passar perfekt för torra hårtoppar. Kom ihåg att endast ta en liten klick för olja tynger lätt ner håret.
 
3. Bumble & bumble Straigt Blow dry är ett värmeskyddande balm som är ett måste innan värmestyling. Det är viktigt att skydda sitt hår från värme, speciellt om du har skört och blonderat hår. Den här produkten hjälper även till att håret hålls frissfritt.

4. Schwarzkopf Osis+ Flatliner är ett värmeskyddsspray. Jag är så rädd om mina toppar så jag brukar köra med två olika värmeskydd för att vara säker på att alla hårstrån är täckta. Det är bra att ha både en balm och en spray.
 
5. Balmain Texturizing Salt Spray är ett volymgivande saltspray som hjälper dig att framhäva dina lockar med volym och textur. Sprayen gör att lockarna får mer stadga och får en längre hållbarhet.
 
6. Redken Texture Wax Blast 10 är ett spray-wax som ger ökad textur och fyllighet. Sprayen ger ett hållbart resultat och ger stadga åt håret. Dessutom är sprayen inte lika nedtyngande som hårspray.
 
7. Proffs Super Strong Hairspray är ett starkt hårspray som verkligen håller håret på plats utan att bli stelt. Kom ihåg att inte överdosera med hårspray, för det tynger som sagt lätt ned håret. Spraya endast i topparna.
 
8. XXTREME Shine Spray är ett spray som får ditt hår att glänsa. Ditt hår ser välvårdat och mer voluminöst ut - ett perfekt avslut med andra ord.
 
 
Hoppas att ni gillar sånahär tips. Ifall ni gör det så kommentera gärna eller klicka på Gilla-knappen. ♥
 

// As you can see these photos were taken last year, when I was still was a brunette and had longer hair. To create volume is not always easy when you have long hair, so therefore I thought it would be nice to share some of my top tips. It's really important to work with the right products in the right way to get some volume.

I have chosen to post this guide in two different parts, so you'll get an perfect overview. Part 1 is about the products and their function, while part 2 is all about how to use these products and a "step-by-step" guide. Part 2 is coming up tomorrow, so check out my blog even then, if you are curious about the products.

_______________________________________________________________

Remember! When you want to create volume it requires three things:
A good haircut, the right products and heat.

_______________________________________________________________

 

1. Kevin Murphy Anti Gravity is an oil-free lotion that is applied to towel-dried hair before heat styling. Along with heat creates a long-acting formula that controls the hair, gives a voluminous touch, and a perfect finish. It important to work with the product well at the same time as a volume brush and a blow dryer. Remember that all volume products should be applied to damp hair and be activated by heat.
 
2. Moroccanoil is a scented oil that is ideal for dry ends. Remember to only take a small amount of oil, because it easily weighs down the hair.
 
3. Bumble & bumble Straigt Blow dry is a heat protective balm that's a must before heat styling. It is important to protect your hair from the heat, especially if you have brittle and bleached hair. This product also helps hair from being frizzy.

4. Schwarzkopf Osis+ Flatliner is a heat protection spray. I'm so afraid of my tops so I usually run with two different heat protections to be sure all the hair is covered. It's good to have both a balm and a spray.
 
5. Balmain Texturizing Salt Spray is a volumising salt spray that will help you accentuate your curls with volume and texture. The spray gives the curls more stability and a longer sustainability.
 
6. Redken Texture Wax Blast 10 is a spray wax that gives greater texture and fullness. The spray provides a sustainable profit and stabilizes the hair. Additionally, the spray does not weighw down the hair as hairspray does.
 
7. Proffs Super Strong Hairspray is a strong hairspray that really keeps hair in place without being stiff. Remember not to overdose with hairspray, because that can weigh down the hair. Spray only at the tips.
 
8. XXTREME Shine Spray is a spray that makes your hair shine. Your hair looks tidy and more voluminous - a perfect finish, in other words.

Hope you like tips like these. If you do so, feel free to comment or click the Gilla (=Like) button. ♥

How to get some volume in your hair - How to: get some volume - The ultimate volume guide - Volymguiden - emmyslife - hairvolume - how to - hårvolym - volym
1

HOW TO: BE MORE POSITIVE

I wrote this blogpost a couple of weeks ago, but I never published it.
I think it's time now. It's perfect for the blogosphere and my life right now. 
Take care ♥

There's always a reason to smile, you just have to find it
 
Att vara positiv är något jag tänker på dagligen - att ta vara på dagen och vara tacksam över det man har. Dock har vi alla människor ibland dåliga dagar och det får man bara acceptera. Trots att man har en dålig dag, kan man ändå försöka vara positiv för vet ni vad - vi borde vara tacksamma för det vi har och positivitet sprids. Tänk bara på hur snabbt ett leende sprids från en mun till en annan? Var positiv och få någon att le idag. ♥
// Being positive is something I think about every day - to seize the day and be thankful for what you have. However, we all have bad days sometimes and that's something we just have to accept. Despite having a bad day, you can still try to be positive because you know what - we should be grateful for what we have and spread some positivity. Just think of how quickly a smile is spread from one mouth to another? Be positive and be someone's reason to smile today. 
 
(english below)
 
 
 
 
1. Utveckla en morgonrutin. Ät en god frukost, meditera, skriv to-do listor och sätt extra tid på stylingen - gör morgonen till det bästa. En morgonrution ger mig stuktur och en god start på dagen. Min morgonrutin brukar bestå av vitaminer, te, musik, to-do listor och styling.
 
 
 
2. Städa röran. Att omge sig av en enda röra är både stressande och förargande, eftersom man ofta inte hittar vad man söker. Ett städat hem eller arbetsplats för automatiskt med sig positiv energi. Det är otroligt vad en organiserad omgivning kan göra.
 
3. Gör upp mål. Att ha mål ger oss motivation och en vilja att utföra och åstadkomma, vilket kan resultera i ett positivt perspektiv. Att starta med små mål kan få dig att känna dig mer självsäker och hoppfull för livet.
 
4. Omge dig med positivitet. Du är det du omger dig med, så omge dig av positiva, snälla och generösa människor. Finn människor som tror på dig och som du kan umgås med, med glädje. Låt dig inte behandlas fel.
 
 
5. Var hälsosam. Mat är vårt bränsle, och vi behöver en kropp och själ full av bränsle varje dag. Det finns många studier som visar att man genom att äta hälsosam mat känner sig mer positiv och energisk. Att äta bättre kan också göra så att du känner dig med självsäker, vilket leder till ett positivt perspektiv.
 
 
 
 
6. Visa tacksamhet. Tacksamhet hjälper människor att känna mer positiva känslor, njuta av fina upplevenser, förbättra hälsan och bygga starka relationer. Tacksamhet hjälper oss njuta av goda ting i våra liv och se dem som en gåva. Det finns många sätt att visa sin tacksamhet.
 
7. Få tillräckligt med sömn. Sömnen påverkar ofta människors attityd. Det har iallafall jag märkt efter att jag haft en sömnlös natt. Jag kan inte tänka ordentligt, allting känns svårt att klara av och förmågan att fokusera är nästintill obefintlig. Mitt bästa tips ifall ni inte kan sova - lyssna HÄR.
 
8. Sprid positivitet. 
Något så litet som att ge en komplimang, le åt någon, eller visa vägen för någon som verkar vara lite lost kan vara ett sätt att sprida positivitet. Vår lycka kommer från att göra andra människor lyckliga, därav känns det bra när vi bygger positiva realtioner och motiverar andra.
  
9. Jämför dig aldrig med någon annan. Jämförelse är aldrig bra - var och en med sitt helt enkelt.  

  


E N G L I S H   V E R S I O N
 
1. Develop a morning routine. Eat a delicious breakfast, write to-do lists or make your styling just perfect and smashing - make the morning count. A morning routine gives me structure and starts the day on a good note. My morning routine includes vitamins, tea, music, to-do lists and styling.
 
2. Clean up the mess. To surround yourself by a mess is both stressing and upsetting, because it'll be harder to find what you're looking for. A clean and organised home or workspace will automatically give you positive energy. It's amazing what a clean and organised workspace can do.
 
3. Set goals. Having goals gives us motivation and a sense of accomplishment, which can encourage a positive perspective. Even starting with small goals can make you feel more confident and hopeful towards life.
 
4. Surround yourself with positivity. You are what you surround yourself with, so keep positive, kind and generous people by your side.  Find people who believe in you and are a joy to be with. Don't let yourself be treated poorly. 

 5. Keep healthy. Food is our fuel, and we need a well-fueled body and mind everyday.re are many studies proving that eating healthy food will help you feel more positive and energetic. Eating better can also make you feel more confident with yourself, which will lead to a positive perspective. 

6. Express gratitude. Gratitude helps people feel more positive emotions, relish good experiences, improve their health and build strong relationships. Gratitude helps us savor the good things in our lives and see them as gifts. There are many ways to show some gratitude.
 
7. Get enough sleep. Getting enough sleep can often determine your attitude for the day. I definitely notice a difference when I've had a sleepless night, because I can't think properly, everything feels harder to tackle and my ability to focus is close to non-existent. My best tip if you can't sleep - listen HERE.
 
 8. Spread positivity. Something as small as giving a compliment, give someone a smile or pointing out the way for someone who seems lost can be a way to spread a little bit of positivity. Our happiness comes from making other people happy, therefore building positive relationships and motivating others will make us feel good.

9. Never compare yourself. You know what they say, comparison is the thief of joy. Don't worry about what anyone else is doing, focus on what you're doing. You have nothing to gain from comparing your life to others.
 
 
What are your tips for keeping positive? I'd love to hear them!
 
 
dagens tips - how to - how to be more positive - hur vara mer positiv - keep being positive - positive - positivitet - tip - tip of today - tips
2

HOW TO: GET STUNNING LASHES

 
Långa ögonfransar är nog något utav det finaste man kan ha naturligt. Har många gånger önskat att mina vore längre, men jag får nöja mig. Jag är en person som heller inte orkar hålla på med lösögonfransar och jag vet alldeles för lite om ögonfransförlängning för att våga testa. I mitt fall får man skapa långa fransar på egen hand istället - så här mina vänner kommer mina tips på hur man får fantastiska fransar i två enkla steg.
// Long eyelashes are probably something out of the prettiest you can have naturally. I have often wished that my would be longer, but I have to accept myself and my lashes. I'm a person who either can't be bothered to keep up with false eyelashes and I know far too little about eyelash extensions for daring to try. In my case I have to create long lashes on my own instead - this, my friends, is my best tips on how to get stunning lashes in two easy steps.
 
 
1. Böj dina ögonfransar några gånger i olika nivåer. (Tips: Jag brukar böja mina ögonfransar före jag fyller i mina ögonbryn. Efter att jag har fixat mina ögonbryn böjer jag ögonfransarna igen) Sammanlagt böjer jag mina ögonfransar 5-6 gånger före jag lägger på mascara.
1. Curl your eyelashes a couple of times in different sections. (Tip: I use to curl my eyelashes before I make my eyebrows. After I've fixed my eyebrows I curl my eyelashes again) Altogether I curl my eyelashes 5-6 times before putting some mascara on.

 
2. Lägg på mascara. Jag använder två olika mascaror. En som verkligen separerar fransarna och ger dem längd, medan den andra ger dem volym. Jag brukar vara nöjd med 2-4 lager. (Tips: Du måste lista ut vilket typ av mascara du gillar samt vilken som bäst passar dina fransar, för formen på borsten gör verkligen skillnad).
2. Put on some mascara. I use two different mascaras. One that really separates the lashes and gives them length, and the other one that gives them volume. I use to be satisfied with 2-4 layers. (Tip: You've to find out what kind of mascara you like and fits your eyelashes, because the shape of the brush really make a big difference).
 
I like the 7th for length and the 5th for volume.
 

... and voilá!


... I want to have as natural look as possible :)
beauty - beauty inspiration - beautyblog - beautytips - emmyslife - fashionblogger - how to: get stunning lashes - hur applicera mascara - makeup - makeup inspiration - makeup must-haves - mascara - mascara tips - mina bästa mascara tips - my best mascara tips - skönhet - skönhetsprodukter - skönhetstips - smink - smink inspiration - smink måsten - smink tips - sminktips - stunning lashes