HOW TO: BE MORE POSITIVE

I wrote this blogpost a couple of weeks ago, but I never published it.
I think it's time now. It's perfect for the blogosphere and my life right now. 
Take care ♥

There's always a reason to smile, you just have to find it
 
Att vara positiv är något jag tänker på dagligen - att ta vara på dagen och vara tacksam över det man har. Dock har vi alla människor ibland dåliga dagar och det får man bara acceptera. Trots att man har en dålig dag, kan man ändå försöka vara positiv för vet ni vad - vi borde vara tacksamma för det vi har och positivitet sprids. Tänk bara på hur snabbt ett leende sprids från en mun till en annan? Var positiv och få någon att le idag. ♥
// Being positive is something I think about every day - to seize the day and be thankful for what you have. However, we all have bad days sometimes and that's something we just have to accept. Despite having a bad day, you can still try to be positive because you know what - we should be grateful for what we have and spread some positivity. Just think of how quickly a smile is spread from one mouth to another? Be positive and be someone's reason to smile today. 
 
(english below)
 
 
 
 
1. Utveckla en morgonrutin. Ät en god frukost, meditera, skriv to-do listor och sätt extra tid på stylingen - gör morgonen till det bästa. En morgonrution ger mig stuktur och en god start på dagen. Min morgonrutin brukar bestå av vitaminer, te, musik, to-do listor och styling.
 
 
 
2. Städa röran. Att omge sig av en enda röra är både stressande och förargande, eftersom man ofta inte hittar vad man söker. Ett städat hem eller arbetsplats för automatiskt med sig positiv energi. Det är otroligt vad en organiserad omgivning kan göra.
 
3. Gör upp mål. Att ha mål ger oss motivation och en vilja att utföra och åstadkomma, vilket kan resultera i ett positivt perspektiv. Att starta med små mål kan få dig att känna dig mer självsäker och hoppfull för livet.
 
4. Omge dig med positivitet. Du är det du omger dig med, så omge dig av positiva, snälla och generösa människor. Finn människor som tror på dig och som du kan umgås med, med glädje. Låt dig inte behandlas fel.
 
 
5. Var hälsosam. Mat är vårt bränsle, och vi behöver en kropp och själ full av bränsle varje dag. Det finns många studier som visar att man genom att äta hälsosam mat känner sig mer positiv och energisk. Att äta bättre kan också göra så att du känner dig med självsäker, vilket leder till ett positivt perspektiv.
 
 
 
 
6. Visa tacksamhet. Tacksamhet hjälper människor att känna mer positiva känslor, njuta av fina upplevenser, förbättra hälsan och bygga starka relationer. Tacksamhet hjälper oss njuta av goda ting i våra liv och se dem som en gåva. Det finns många sätt att visa sin tacksamhet.
 
7. Få tillräckligt med sömn. Sömnen påverkar ofta människors attityd. Det har iallafall jag märkt efter att jag haft en sömnlös natt. Jag kan inte tänka ordentligt, allting känns svårt att klara av och förmågan att fokusera är nästintill obefintlig. Mitt bästa tips ifall ni inte kan sova - lyssna HÄR.
 
8. Sprid positivitet. 
Något så litet som att ge en komplimang, le åt någon, eller visa vägen för någon som verkar vara lite lost kan vara ett sätt att sprida positivitet. Vår lycka kommer från att göra andra människor lyckliga, därav känns det bra när vi bygger positiva realtioner och motiverar andra.
  
9. Jämför dig aldrig med någon annan. Jämförelse är aldrig bra - var och en med sitt helt enkelt.  

  


E N G L I S H   V E R S I O N
 
1. Develop a morning routine. Eat a delicious breakfast, write to-do lists or make your styling just perfect and smashing - make the morning count. A morning routine gives me structure and starts the day on a good note. My morning routine includes vitamins, tea, music, to-do lists and styling.
 
2. Clean up the mess. To surround yourself by a mess is both stressing and upsetting, because it'll be harder to find what you're looking for. A clean and organised home or workspace will automatically give you positive energy. It's amazing what a clean and organised workspace can do.
 
3. Set goals. Having goals gives us motivation and a sense of accomplishment, which can encourage a positive perspective. Even starting with small goals can make you feel more confident and hopeful towards life.
 
4. Surround yourself with positivity. You are what you surround yourself with, so keep positive, kind and generous people by your side.  Find people who believe in you and are a joy to be with. Don't let yourself be treated poorly. 

 5. Keep healthy. Food is our fuel, and we need a well-fueled body and mind everyday.re are many studies proving that eating healthy food will help you feel more positive and energetic. Eating better can also make you feel more confident with yourself, which will lead to a positive perspective. 

6. Express gratitude. Gratitude helps people feel more positive emotions, relish good experiences, improve their health and build strong relationships. Gratitude helps us savor the good things in our lives and see them as gifts. There are many ways to show some gratitude.
 
7. Get enough sleep. Getting enough sleep can often determine your attitude for the day. I definitely notice a difference when I've had a sleepless night, because I can't think properly, everything feels harder to tackle and my ability to focus is close to non-existent. My best tip if you can't sleep - listen HERE.
 
 8. Spread positivity. Something as small as giving a compliment, give someone a smile or pointing out the way for someone who seems lost can be a way to spread a little bit of positivity. Our happiness comes from making other people happy, therefore building positive relationships and motivating others will make us feel good.

9. Never compare yourself. You know what they say, comparison is the thief of joy. Don't worry about what anyone else is doing, focus on what you're doing. You have nothing to gain from comparing your life to others.
 
 
What are your tips for keeping positive? I'd love to hear them!
 
 
dagens tips - how to - how to be more positive - hur vara mer positiv - keep being positive - positive - positivitet - tip - tip of today - tips
2
Veronica - var dig själv, för alla andra finns redan

Grymt inlägg! Håller med fullkomligt!

Svar: Tack Veronica! Så kul att sådana inlägg uppskattas :)
Emmy's Life

Henrietta Nylund

Tack för tipsen! Riktigt bra inlägg, ska försöka komma ihåg dom där sakerna! :)

Svar: Så kul att du gillade det Henrietta. Alltid bra att bli påmind om dessa saker :)
Emmy's Life